Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie "Towarzystwo Oświatowe w Gniewinie"

Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe” - działa w myśl wizji: „Gniewino - gminą ludzi uczących się oraz jako instrument dodatkowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych". Prezesem Stowarzyszenia jest Waldemar Szczypior. Priorytetowym celem w działalności Stowarzyszenia jest budowanie i rozwijanie lokalnej koalicji działającej na rzecz oświaty, aby proponować działania umożliwiające twórczą realizację lokalnych priorytetów oświatowych.

Celem Stowarzyszenia jest również popularyzacja wiedzy, edukacji i pielęgnowanie więzi wśród mieszkańców Gminy, rozwijanie wiedzy i kwalifikacji dorosłych mieszkańców Gminy Gniewino jako narzędzia wzrostu kompetencji zawodowych i społecznych, a także zadania w zakresie: Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:

  1. upowszechnianie i wspieranie nauki języka polskiego i języków obcych, nauk przyrodniczych i humanistycznych, edukacji ekologicznej, obywatelskiej i europejskiej;
  2. wspieranie rozwoju form kształcenia przedszkolnego, szkolnego, pozaszkolnego i ustawicznego, w tym: inicjowanie i wspieranie nowatorskich i aktywizujących programów edukacyjnych, w szczególności zaś służących poszerzaniu zdolności adaptacyjnych dzieci i młodzieży oraz przekwalifikowaniu dorosłych;
  3. wsparcie dla inicjatyw rozwoju i promocji przedsiębiorczości, usług, zdobywania nowych kwalifikacji;
  4. wsparcie dla inicjatyw rozwijających i promujących aktywność społeczną i obywatelską, dialog społeczny i współpracę sektora publicznego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców;
  5. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, itp.;
  6. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej;
  7. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
  8. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób napotykających problemy w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji;
  9. działalność na rzecz osób fizycznych i prawnych mających wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji lub innych celów statutowych Stowarzyszenia;
  10. wspieranie innych przedsięwzięć wpływających na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, zwłaszcza poprzez inicjatywy kulturalne, wychowawcze, sportowe,upowszechniające wiedzę oraz inne działania umożliwiające rozwój osobisty i społeczny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Katalog biblioteki

LEKTURY SZKOLNE

Bajki do słuchania za darmo

BAJKI ZASYPIANKI

Darmowa wypożyczalnia zbiorów cyfrowych BN